Dokształcanie pielęgniarek bez VAT.

Źródło: Rzeczpospolita, 19-07-2011 r.

Prowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych, po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia tego typu działalności, korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 kwietnia 2011 (ILPP1/ 443-124/11-4/MS).

Wróć do listy