Podatek liniowy z działalności gospodarczej.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 11.07.2016 r.

Osoby fizyczne z tytułu osiąganych dochodów (przychodów) są obowiązane do zapłaty podatku dochodowego. W niektórych przypadkach podatnicy mogą decydować, w jakiej formie będą opłacać ten podatek. Taką możliwość mają m.in. osoby, które uzyskują dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zasadniczo dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej. Podatnicy mogą jednak wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym – 19%.

.

podatek liniowy w biurze księgowym

.

Aby skorzystać z tej formy opodatkowania dochodów, podatnik zobowiązany jest złożyć naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania:

  • jeżeli rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, o ile wyboru podatku liniowego nie dokonał we wniosku o wpis do CEIDG:
  • jeżeli kontynuuje działalność do 20 stycznia roku podatkowego, w którym zacznie stosować tę formę opodatkowania.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 9a ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik:

  • prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną:
  • jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną.

– wybór sposobu opodatkowania, dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności.

Podatnik może korzystać z opodatkowania podatkiem liniowym pod warunkiem, że nie osiąga przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłych lub obecnych pracodawców odpowiadających czynnościom, które podatnik lub wspólnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy; osiągnięcie takiego przychodu skutkuje utratą prawa do opodatkowania podatkiem liniowym i koniecznością rozliczenia podatku za cały rok podatkowy według skali podatkowej.

Zalety:

  • jednolita niska stawka podatku – stawka 19% jest stała, niezależna od dochodu firmy:
  • łatwość wyliczenia podatku (odpada konieczność uwzględniania kwot wolnych od podatku i pamiętania o progach w skali podatkowej).

Wady:

  • zakaz stosowania większości ulg,
  • utrata prawa do rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem:
  • brak możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku.
Wróć do listy