Kiedy dłużnik zostaje płatnikiem.

Źródło: Rzeczpospolita, 10-08-2010 r.

Wyrok NSA, zgodnie z którym obrót długami nie jest działalnością gospodarczą, oznacza kłopoty nie tylko dla spółek, ale i ich dłużników. Chodzi o orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II FSK 47/09), zgodnie z którym spółki osobowe zajmujące się profesjonalnie obrotem wierzytelnościami nie uzyskują przychodów z działalności gospodarczej, tylko z praw majątkowych .

Wróć do listy