Pożyczka udzielona wspólnikowi nie jest objęta podatkiem PCC.

Źródło: Rzeczpospolita, 02-09-2011 r.

Umowa pożyczki dla wspólników nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli jedna ze stron z tytułu transakcji jest opodatkowana lub zwolniona z VAT (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 lipca 2011 r. – IPTPB2/436-17/11-4/KR.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, umowa pożyczki udzielona wspólnikom przez spółkę nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli jedna ze stron z tytułu zawartej transakcji jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług.

Wróć do listy