Nie można sprzedać patentu, których się nie ma.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 16-03-2011 r.

Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, jak rozliczać przychody uzyskane ze sprzedaży praw do wynalazku. W analizowanej sprawie podatnik stworzył recepturę do produkcji lakieru do betonu. Podatnikowi przysługiwały wyłączne prawa do wynalazku.

Wynalazek nie został zgłoszony do urzędu patentowego ani żadnego innego organu rejestracyjnego w celu uzyskania praw ochronnych z patentu. Mimo to podatnik zawarł umowę, na podstawie której przeniósł na nabywcę (przedsiębiorcę) za wynagrodzeniem wszelkie prawa do tej receptury. Zdaniem stołecznej izby, wypłata wynagrodzenia twórcy projektu wynalazczego wiąże się z zawarciem umowy przenoszącej prawo własności tego projektu.

Wtedy to przysługują koszty uzyskania przychodów z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego, topografii, układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego przez pierwszego właściciela w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu. Ta zasada ma zastosowanie jedynie w przypadkach przeniesienia prawa własności wynalazku, nie ma zaś do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku przez przedsiębiorcę. U podatnika otrzymana należność stanowi przychód z praw majątkowych.

Z uwagi na to, że podatnik nie uzyskał patentu, koszty dla twórców nie mogą mieć zastosowania do jego wynagrodzenia, podatnik bowiem nie mógł przenieść na przedsiębiorcę praw, których nie miał.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 marca 2011 r. (nr IPPB2/415-975/10-4/AS).

Wróć do listy