Osoba, która otrzymała kwotę z ubezpieczenia, jest zwolniona z PIT.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 13-07-2010 r.

Partner podatniczki posiadał polisę na życie, w której podatniczka była wskazana jako jedyny uposażony. Po śmierci partnera podatniczka otrzymała 100 proc. sumy ubezpieczenia z tytułu umowy głównej w kwocie 360 tys. zł.

Według Izby Skarbowej w Warszawie ponieważ podstawą wypłaty przez ubezpieczyciela kwoty pieniężnej w wysokości 360 tys. zł dla podatniczki stanowiącej 100 proc. sumy ubezpieczenia z tytułu umowy głównej (śmierci partnera), jako jedynego uposażonego, było ubezpieczenie na życie osoby trzeciej, otrzymana z tego tytułu kwota korzysta ze zwolnienia z opodatkowania PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 czerwca 2010 r. (nr IPPB2/415-219/10-4/MG).

Wróć do listy