Od 1 lipca 2015 r. odliczysz VAT od zakupu paliwa.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp. k., 22-07-2015 r.

Od dnia 1 lipca 2015 r. przestał obowiązywać całkowity zakaz odliczania podatku VAT od nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych oraz niektórych innych pojazdów samochodowych, użytkowanych do celów mieszanych, czyli na potrzeby działalności gospodarczej i do celów prywatnych. W nawiązaniu do powyższej zmiany, Ministerstwo Finansów w swoim wyjaśnieniu z 16 czerwca 2015 r. tłumaczy wątpliwości dotyczące odliczania podatku od paliwa nabytego przed 1 lipca 2015 r. a udokumentowanego fakturą wystawioną 1 lipca br. lub po tej dacie.

Jak czytamy w wyjaśnieniu:

„(...) Jeżeli zatem zakup paliwa dokonany został do 30 czerwca 2015 r. to bez względu na fakt, że faktura została wystawiona np. 4 lipca 2015 r. prawo do odliczenia podatku w omawianym przypadku nie będzie przysługiwało. Obowiązek podatkowy u sprzedawcy z tytułu opisanej czynności powstał bowiem przed 1 lipca 2015 r., zatem prawo do odliczenia należy również oceniać według stanu prawnego obowiązującego przed 1 lipca 2015 r. Moment wystawienia faktury nie ma znaczenia dla ustalenia prawa do odliczenia, otrzymanie faktury ma jedynie znaczenie dla momentu zrealizowania prawa do odliczenia. (...)”

Wróć do listy