Fiskus może odmówić, ale powinien zrobić to zgodnie z prawem.

Źródło: Rzeczpospolita, 05-08-2010 r.

Elementy merytoryczne uznające zasadność bądź bezzasadność wniosku strony mogą się znaleźć jedynie w decyzji rozstrzygającej sprawę, a nie w postanowieniu o odmowie wszczęcia postępowania.Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 15 lipca 2010 r., I SA/Łd 376/10 .

Wróć do listy