Usługi edukacyjne świadczone przez nauczycieli indywidualnych są zwolnione z VAT.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 16-11-2010 r.

Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, jaką stawkę VAT należy stosować przy usługach edukacyjnych. W analizowanej przez izbę sprawie w 2000 roku aktem notarialnym sporządzony został akt założycielski niepaństwowej uczelni zawodowej.

Spółka zatrudnia nauczycieli, którzy świadczą usługi edukacyjne na jej rzecz w tej uczelni. Świadczone usługi edukacyjne polegają na opracowaniu materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, wygłaszaniu wykładów, opracowaniu tematów i zadań egzaminacyjnych, przeprowadzaniu egzaminów i zaliczeń. Usługi świadczone przez nauczycieli zatrudnionych przez spółkę zostały sklasyfikowane do grupowania PKWiU 85 i PKWiU 80, tj. „usługi w zakresie edukacji”.

Usługi w zakresie edukacji są sklasyfikowane do PKWiU 85 zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie PKWiU z 29 października 2008 r. Natomiast zgodnie ze stosowaną do celów podatku od towarów i usług klasyfikacją PKWiU wprowadzoną rozporządzeniem z 18 marca 1997 r. usługi te należą do działu 80. Tak więc odpowiednikiem działu 85 klasyfikacji z 2008 r. jest dział 80 PKWiU z 1997 r. – usługi w zakresie edukacji.

W związku z tym, że spółka wskazała dla świadczonych usług w zakresie edukacji zarówno dział 80, jak i 85, należy przyjąć, że wykonywane usługi mieszczą się w dziale 80 PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 1997 r. Wobec tego świadczone usługi przez nauczycieli indywidualnych lub zatrudnionych przez spółkę zakwalifikowane do grupowania PKWiU 80, tj. usługi w zakresie edukacji, są zwolnione z opodatkowania VAT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 października 2010 r. (nr IPPP3/443-796/10-2/KB).

Wróć do listy