Niezamortyzowane nakłady po zakończeniu najmu są kosztem.

Źródło: Rzeczpospolita, 01-03-2012 r.

Likwidacja środka trwałego musi mieć jak najszersze znaczenie, gdyż zawężenie jedynie do fizycznej likwidacji prowadziłoby do wymuszenia działania nieracjonalnego i nieekonomicznego. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 7 lutego br. (I SA/Wr 1721/11).

Należy przyjąć, że jeśli strata powstała w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego, który utracił przydatność gospodarczą z przyczyny innej niż zmiana jej rodzaju, to może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów.

Wróć do listy