Stosowanie ulgi meldunkowej na grunt związany z budynkiem.

Źródło: Rzeczpospolita, 08-05-2012 r.

Ministerstwo Finansów nie daje na razie podatnikom zielonego światła w sprawie stosowania ulgi meldunkowej na grunt związany z budynkiem. Resort odpowiedział na pytanie „Rz”, że obecnie analizuje uzasadnienie korzystnej dla podatników uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 kwietnia 2012 r. (sygn. II FPS 3/11), dotyczącej tzw. ulgi meldunkowej.

Według MF sąd rozpoznał zagadnienie prawne przedstawione składowi siedmiu sędziów NSA na podstawie art. 187 § 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

„Uchwały podjęte na podstawie tego przepisu, w wyniku rozpoznania konkretnych pytań prawnych, mają charakter indywidualnie wiążący (tzw. związanie bezpośrednie). Oznacza to, że powyższa uchwała składu siedmiu sędziów NSA wiąże wyłącznie sąd kasacyjny w sprawie, w której przekazał on zagadnienie prawne do rozpoznania temu składowi” – poinformował resort.

Tymczasem Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, podkreśla, że uchwała rozstrzygnęła wątpliwości osób chcących skorzystać z ulgi meldunkowej obowiązującej w latach 2008 – 2009. Przypomina, że NSA, w przeciwieństwie do Ministerstwa Finansów, uznał, że ulga meldunkowa nie dotyczy tylko przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym został posadowiony.

Prezentowane dotychczas stanowisko ministra finansów oznaczało dla wielu podatników, że sprzedaż mieszkania, w którym byli zameldowani przez okres uprawniający do ulgi, i tak oznaczała konieczność zapłaty podatku od dochodu ze zbycia gruntu. Zdaniem organów podatkowych ulga nie obejmowała bowiem gruntu – mówi Dominika Dragan-Berestecka.

Pojawiały się także praktyczne problemy z określeniem wysokości przychodu podlegającego opodatkowaniu, bo w razie sprzedaży mieszkania czy domu cena ziemi nie jest zwykle wyszczególniana w akcie notarialnym. Wprawdzie uchwała jest wiążącą w danej sprawie, ale należy się spodziewać, iż pod jej wpływem zmieni się podejście organów podatkowych do zakresu stosowania ulgi meldunkowej – dodaje Dominika Dragan-Berestecka.

Przypomnijmy, że ulga meldunkowa obowiązywała w latach 2007 – 2008. Osoby, które sprzedawały mieszkanie nabyte w tym czasie, mogły uniknąć podatku, jeśli były tam zameldowane co najmniej 12 miesięcy. To niejedyny problem związany z tą preferencją. Wcześniej spory dotyczyły stosowania jej przez małżonków w sytuacji, w której tylko jedno z nich było zameldowane w mieszkaniu.

Po serii przegranych przed sądami minister finansów przyznał w interpretacji ogólnej z 7 października 2011 r. (nr DD2/033/66/KOI/ 2011/DD-433), że ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, nawet wówczas, gdy warunek zameldowania spełnia tylko jedno z nich.

Wróć do listy