Montaż mebli ze stawką 23 procent VAT.

Źródło: Rzeczpospolita, 23-11-2011 r.

Ministerstwo Finansów zapowiada, że zmieni interpretacje, w których fiskus przyznał podatnikom prawo do 8 proc. VAT na montaż szafy, garderoby czy mebli kuchennych.

Stawka VAT na montaż mebli kuchennych i wnękowych budzi od początku 2011 r. ogromne kontrowersje, o czym świadczą sprzeczne interpretacje organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji nr IPTPP2/443-218/11-2/JS dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że obowiązuje 23 proc. VAT. Z kolei według dyrektora IS w Warszawie montaż zabudowy wnękowej i kuchennej jest objęty 8 proc. VAT (pismo nr IPPP3/443-295/11-2/KT).

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 24 290 Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że w pilnym trybie przeanalizuje, która stawka jest właściwa. Resort nie wykluczał też, że wyda interpretację ogólną w tej sprawie. Okazuje się, że nie będzie to konieczne. Ministerstwo odpowiedziało wczoraj na pytanie „Rz”, że montaż mebli w obiektach budownictwa mieszkaniowego podlega podstawowej stawce VAT, czyli 23 proc.

Resort dodaje, że o interpretacje indywidualne dotyczące obowiązującej od 1 stycznia 2011 r. stawki podatku na czynności zabudowy meblowej wystąpiła „znaczna liczba zainteresowanych”. „Zdecydowana większość dyrektorów izb skarbowych wydała prawidłowe interpretacje stwierdzające, że czynności zabudowy meblowej są opodatkowane stawką podstawową w wysokości 23 proc.

Rozbieżności wystąpiły jedynie w 11 interpretacjach, co w ogólnej skali stanowi wielkość marginalną” – pisze MF. Resort podkreśla, że zgodnie z ordynacją podatkową, aby zapewnić prawidłowe stosowanie przepisów prawa, minister finansów niezwłocznie podjął decyzję o zmianie nieprawidłowych interpretacji indywidualnych.

Obecnie większość z nich została wyeliminowana z obrotu prawnego. Nie zachodzi konieczność wydania interpretacji ogólnej w omawianym zakresie” – dodaje resort. MF podkreśla też, że prawidłowość jego stanowiska potwierdzają orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych. Jako przykład podaje wyrok WSA we Wrocławiu z 29 września 2011 r. (sygn. akt I SA/Wr 1305/11) oraz WSA w Rzeszowie z 15 listopada 2011 r. (sygn. akt I SA/Rz 672/11).

Wróć do listy