Usługi magazynowania są opodatkowane tam, gdzie położony jest skład.

Źródło: Rzeczpospolita, 20-12-2011 r.

Kompleksowe usługi magazynowania są opodatkowane tam, gdzie położony jest skład. To niekorzystne dla firm świadczących usługi magazynowe stanowisko potwierdził ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny (sygnatura akt: I FSK 220-221/11). W sprawie chodziło o dwie interpretacje dotyczące VAT.

We wnioskach spółka wyjaśniła, że świadczy usługi transportowe, usługi spedycji międzynarodowej oraz krajowej, usługi obsługi logistycznej, magazynowania, dystrybucji międzynarodowej, krajowej, spedycji morskiej i lotniczej. Klientami spółki są firmy polskie i zagraniczne. Jej usługi mają charakter kompleksowy i obejmują m.in. przyjęcie towarów klienta do magazynu, ich przechowywanie, zarządzanie nimi poprzez profesjonalny system informatyczny, kontrolę jakościową, stałą ochronę oraz monitoring magazynów. W związku z tym zapytała, gdzie powinny być opodatkowane świadczone przez nią usługi.

Zdaniem spółki usługi magazynowe świadczone na rzecz firm prowadzących działalność gospodarczą są opodatkowane VAT w miejscu siedziby lub miejscu stałego zamieszkania usługobiorcy, tj. według zasady ogólnej określonej w art. 28b ustawy o VAT. Tym samym od usług świadczonych na rzecz firm zagranicznych spółka nie musi naliczać polskiego VAT.

Fiskus nie podzielił tego stanowiska. Przypomniał, że usługi magazynowania towarów mają charakter usług związanych z nieruchomościami i ma do nich zastosowanie art. 28e ustawy o VAT. Miejscem świadczenia tych usług jest miejsce położenia nieruchomości. Fiskus nie zgodził się, że do spółki ma zastosowanie obowiązujący od 1 stycznia 2010 r. nowy przepis art. 28b ustawy o VAT.

Spółka wygrała przed sądem I instancji, ale sukcesu nie udało się powtórzyć przed NSA. Sąd kasacyjny zgodził się z fiskusem, że o miejscu świadczenia usług magazynowania decyduje miejsce położenia nieruchomości. Jak wyjaśniła sędzia NSA Grażyna Jarmasz, usługi tego rodzaju są bowiem funkcjonalnie związane z magazynem. Wyroki są prawomocne.

Wróć do listy