Limit kilometrówki nie obejmuje opłat dla wynajmującego.

Źródło: Rzeczpospolita, 03-04-2012 r.

Czynsz najmu samochodu osobowego jest dla spółki kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Nie dotyczy go limit określony w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT (tzw. kilome- trówka). Tak orzekł NSA 16 marca 2012 r. (II FSK 2030/10).

Spółka w przypadku niemożności korzystania z własnych samochodów (awarie, wypadki) ma zamiar używać samochodów osobowych wynajętych w wypożyczalni. We wniosku o interpretację przepisów podatkowych pytała, czy koszty wynajmu samochodów osobowych powinny być uznawane za koszty ich używania w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT, a w konsekwencji będą mogły być zaliczone do kosztów podatkowych tylko do wysokości tzw. kilometrówki.

W opinii spółki czynsz wynajmu samochodów osobowych wykorzystywanych przez pracowników dla celów służbowych będzie kosztem podatkowym na zasadach ogólnych. Ograniczenie wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT dotyczy kosztów związanych z aktywną eksploatacją pojazdów. Nie mogą być one automatycznie utożsamiane z kosztami stałymi ponoszonymi bez względu na zakres użytkowania samochodów osobowych (także w razie braku użytkowania), takimi jak koszty wynajmu.

Wróć do listy