Kiedy powstaje obowiązek wprowadzenia kas rejestrujących przez lekarzy?

Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000080 – 07-03-2011 r.

Z dniem 1 stycznia 2011 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, część podatników dotychczas zwolnionych z obowiązku ewidencji kasami rejestrującymi, utraciło to zwolnienie.

Grupami, które od dnia 1 stycznia 2011 r. podlegają temu obowiązkowi są podatnicy świadczący usługi prawnicze i ochrony zdrowia. Nie oznacza to, że lekarze i prawnicy od dnia 1 stycznia są obowiązani ewidencjonować swoje dochody za pomocą kasy rejestrującej. Ze względu na przysługujące zwolnienie z ewidencji do dnia 31 grudnia 2010 r. tym grupom, zwolnienie zostało przedłużone do dnia 30 kwietnia 2011 r. z zastrzeżeniem, że obroty z tytułu świadczonych usług podmiotom z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wyniosły 70% lub więcej obrotów z tytułu wszystkich świadczonych przez podatnika usług.

Zwolnienie to podatnik może być przedłużone do 31 grudnia 2012 r. gdy podatnik spełni następujące wymagania: miała miejsce sprzedaż w rozumieniu art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz kwota obrotów z tytułu usług świadczonych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym nie przekroczyła w roku 2010 kwoty 40 000 zł.

Uprawnienie to nie jest dane raz i może podlegać uchyleniu. Uchylenie zwolnienia następuję w momencie gdy kwota obrotów z tytułu świadczenia usług osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym przekroczy wartość 40 000 zł. Problemem może być sposób określenia momentu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu 40 000 zł w roku 2011 ze względu na zwolnienie z ewidencji przysługujące do 30 kwietnia 2011 r.

Słuszne wydaje się obliczanie kwoty obrotów z tytułu świadczenia usług podmiotom z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, od dnia 1 maja 2011 r., ponieważ podatnik spełnia wymogi uprawniające go do zwolnienia do dnia 30 kwietnia 2011 r. Inaczej przedstawia się sytuacja podatników rozpoczynających świadczenie usług wobec podmiotów wymienionych w art. 111 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług, po dniu 1 stycznia 2011 r.

Rozporządzenie z dnia 26 lipca 2010 r. zwalnia takich podatników z obowiązku ewidencjonowania kasami rejestrującymi do momentu osiągnięcia przez nich kwoty obrotów z tytułu świadczonych usług podmiotom z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w wysokości 20 000 zł. W tym przypadku należy zaznaczyć, że w roku 2011 podatnicy ci liczą kwotę obrotów od dnia 1 stycznia 2011 r.

Wróć do listy