Faktury za raty leasingowe na przełomie roku.

Źródło: Serwis Doradztwa Podatkowego – nr 000075, 31-01-2011 r.

Faktura za ratę leasingową dotycząca okresu przełomu roku powinna być fakturą „łamaną”. Zgodnie z art. 41 ust 14c ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy okres, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za wykonaną:

  • w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku – w zakresie jej części wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku;
  • z upływem tego okresu – w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki podatku.

Raty leasingowa której okres obejmuje część grudnia 2010 r. i część stycznia 2011 r. (np. 20 grudnia 2010 r. – 20 stycznia 2011 r.) powinna być dokumentowana fakturą tzw. łamaną. W fakturze tej okres do dnia 31 grudnia 2010 r. będzie opodatkowany stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%, zaś okres od dnia 1 stycznia 2011 r. będzie opodatkowany stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23 %. Podział raty powinien być proporcjonalny do okresu który przypada na przed i po dniu 1 stycznia 2011 r. Reasumując, otrzymywana faktura za ratę leasingową, zawierająca dwie pozycje z różnymi stawkami podatku od towarów i usług jest fakturą poprawną.

Wróć do listy