Korzyści z nowego leasingu do potrącenia.

Źródło: Rzeczpospolita, 27-07-2010 r.

Jeśli finansujący zerwie umowę leasingu z winy korzystającego, należy się mu od niego zapłata wszystkich pozostałych do końca tej umowy rat leasingowych. Raty te jednak pomniejsza się w myśl art. 709 15 kodeksu cywilnego o korzyści, jakie finansujący (leasingodawca) uzyskał wskutek rozwiązania umowy przed terminem.

Wróć do listy