Lekarze i prawnicy instalują kasy fiskalne w 2015 r.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o., 07-11-2014 r.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych zawiera istotne zmiany w katalogu usług, które bezwarunkowo podlegać będą rejestracji w kasach fiskalnych. Rozporządzenie wchodzi w życie od 1 stycznia 2015 r. Od tego dnia, obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, bez względu na wysokość osiąganych obrotów objęte zostaną usługi:

  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów;
  • prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P;
  • naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów
  • w zakresie wymiany opon i kół;
  • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów;
  • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne;
  • gastronomiczne.

Podatnicy, którzy wykonują powyższe usługi i korzystali dotyczczas ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej, na podstawie nowych regulacji nie będą mieli prawa do dalszego korzystania z tego zwolnienia i zobligowani będą do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca 2015 r.
Dla podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2014 r. wykonywanie ww. usług zastosowanie będą miały regulacje przewidujące ich zwolnienie przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik rozpoczął ich wykonywanie.

Wróć do listy