Składki ZUS od karnetów sportowych dla pracowników.

Źródło: biuro rachunkowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 15-03-2016 r.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla pracownika stanowią przychody uzyskane przez niego ze stosunku pracy. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie przychody uzyskane przez pracownika stanowią podstawę naliczania składek np. świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie są oskładkowane. Jeśli więc dofinansowanie do karnetów sportowych zostanie przekazane ze środków funduszu świadczeń socjalnych, to zasadniczo ich wartość korzysta ze zwolnienia z oskładkowania.

Problem może się pojawić jeśli przekazane zostaną wszystkim pracownikom świadczenia w tej samej wysokości (niezależnie od sytuacji życiowej, rodzinnej oraz materialnej). Jak bowiem orzekł Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z 24 czerwca 2014 r. (sygn. akt III AUa 1064/13) w takim przypadku, świadczenia z funduszu są traktowane jako świadczenia ze stosunku pracy, podlegające na zasadach ogólnych uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek. W przypadku gdy pracodawca zdecyduje się na dofinansowanie do karnetów sportowych ze środków obrotowych, to uzyskany z tego tytułu przez pracownika przychód zasadniczo podlega oskładkowaniu.

Gdy zwróćmy jednak uwagę, że w § 2 ust. 1 pkt 26 ww. rozporządzenia zapisano, że nie stanowią podstawy wymiaru składek korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, to w sytuacji, gdy pracownicy płacą za karnety sportowe tylko w części a pozostałą część (w ramach np. obowiązującego regulaminu wynagradzania) finansuje im pracodawca to w takim przypadku wartość otrzymanego przez pracownika dofinansowania nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, mimo że jest ono przychodem pracownika.

Wróć do listy