Jak obliczać zadłużenie na potrzeby cienkiej kapitalizacji?

Źródło: Rzeczpospolita, 07-01-2011 r.

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 9 listopada 2010 r. (sygn. I SA/Bd 815/10)

Stan faktyczny:

Spółka zaciągnęła dwie pożyczki, do których stosuje się ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji. Wyłączyła więc z kosztów wartość zapłaconych odsetek od tej części pożyczki, która przekroczyła trzykrotność wartości kapitału zakładowego. We wniosku o interpretację pytała, czy określając wartość zadłużenia wobec udziałowców i innych podmiotów wymienionych w przepisie, należy wziąć pod uwagę wyłącznie zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów, czy z wszelkich tytułów prawnych?

Sąd orzekł:

Określając wartość zadłużenia wobec udziałowców, należy brać pod uwagę wyłącznie zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów, a nie z wszelkich tytułów prawnych.

Wróć do listy