Zwolnienie z VAT dla wszystkich szkół językowych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 27-09-2010 r.

Szkoły językowe, a także usługi udzielania kredytów i poręczeń pozostają zwolnione z podatku od towarów i usług. Z obniżonej stawki skorzysta pieczywo z terminem ważności do dwóch tygodni. Sejm uchwalił zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Do projektu nowelizacji wprowadzono siedem poprawek zarekomendowanych przez sejmową komisję finansów publicznych. Wszystkie szkoły, które zajmują się nauczaniem języków obcych, będą w dalszym ciągu zwolnione z VAT.

Początkowo Ministerstwo Finansów proponowało, żeby zwolnienie dotyczyło tylko tych placówek, które uzyskają potrzebną akredytację. Z podatku zwolniono również usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu takich usług i zarządzenia kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Analogiczne zwolnienie będzie miało miejsce w przypadku usług udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz pośrednictwa w takich usługach. Zmieniono też przepisy dotyczące opodatkowania niektórych wyrobów cukierniczych. Obniżona stawka będzie miała zastosowanie do pieczywa, ciastek i wyrobów ciastkarskich, których termin do spożycia nie przekracza 14 dni.

Do tej pory niższa stawkę stosowano do wyrobów świeżych, a do takich dzięki najnowszym technologiom kwalifikowały się nawet produkty nadające się do spożycia po 3 miesiącach od wyprodukowania. Zmieniona została także treść przepisów mówiących o zwolnieniach usług kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego. Po zmianach kształcenie będzie musiało być prowadzone w formach i zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach albo być finansowane ze środków publicznych.

Prywatne podmioty będą zwolnione tylko w zakresie usług objętych akredytacją. Zwolnienie obejmie więc usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego:

  • prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach,
  • świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją,
  • finansowane w całości ze środków publicznych
  • oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Projekt zostanie teraz skierowany do Senatu.

Wróć do listy