Czy trzeba zachować ciągłość numeracji kolejnych faktur?

Źródło: Rzeczpospolita, 29-10-2010 r.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 września 2010 r. (sygn. III SA/Wa 514/10).

Stan faktyczny: Spółka prowadzi działalność w dużej części zwolnioną z VAT. Wszystkie dokumenty, w tym faktury, wystawia przy użyciu programu, który rejestruje je automatycznie, w sposób chronologiczny, unikatowy i ciągły, według jednej sekwencji. W konsekwencji następujące po sobie faktury nie zawsze będą miały zachowaną ciągłość numeracji, bo pomiędzy nimi zarejestrowane będą inne dokumenty. Organ skarbowy uznał że dokumentacja nie jest prowadzona w sposób prawidłowy.

Sąd orzekł: System numeracji faktur VAT niezapewniający nadawania kolejnych, następujących bezpośrednio po sobie numerów nie może być uznany za poprawny.

Wróć do listy