Jak się wybronić przed płaceniem dwa razy.

Źródło: Rzeczpospolita, 27-07-2010 r.

Można się ustrzec przed egzekucją zasądzonej należności w razie wykazania, że została ona już uregulowana. Z uchwały Sądu Najwyższego z 21 lipca 2010 r. (III CZP 47/10) wynika, że już po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu można w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego, opierającego się na art. 840 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.), udaremnić egzekucję, jeśli zarzut spełnienia świadczenia został w jakiejkolwiek formie zgłoszony w toku sprawy, w której orzeczenie to zostało wydane.

Wróć do listy