Przeznaczenie pojazdu na dzierżawę nie pozbawia prawa do pełnego odliczenia.

Źródło: Rzeczpospolita, 15-06-2012 r.

Nie będzie obowiązku korekty, jeżeli firma najpierw odzyska cały VAT w związku z zakupem pojazdu w celu odsprzedaży, a następnie, zamiast sprzedać, będzie go wydzierżawiać co najmniej przez sześć miesięcy. Tak stwierdziła Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 8 maja 2012 r. (IPTP-P2/443-117/12-4/JN).

Wróć do listy