Dodatek za rozłąkę nie stanowi przychodu pracownika.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 08-10-2010 r.

Pracownik, któremu szef wypłaca dodatek za rozłąkę, nie zapłaci od tej rekompensaty podatku dochodowego. Podatniczka pracuje w miejscowości oddalonej od swojego miejsca zamieszkania o 50 km. Czy wypłacany dodatek za rozłąkę, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem wolny od podatku dochodowego jest dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym – do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w odrębnych przepisach. Te odrębne przepisy to rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990).

Rozporządzenie dotyczy dodatków za rozłąkę wypłacanych w instytucjach sfery budżetowej, ale może je wypłacać również prywatny przedsiębiorca i wtedy zwolnienie będzie miało zastosowanie. Jeśli wartość wypłacanego dodatku za rozłąkę przekroczy równowartość diet za czas podróży służbowej na terytorium kraju, to nadwyżka ponad wyliczoną kwotę diet będzie opodatkowania.

Świadczenie to będzie także wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS. Zwolnienie z oskładkowania posiada ten sam limit – do wysokości diet z tytułu podróży służbowych przysługujących na terytorium kraju.

Wróć do listy