Sprzedaż długu oznacza że trzeba oddać ulgę w VAT.

Źródło: Rzeczpospolita, 28-11-2011 r.

Otrzymanie pieniędzy ze zbycia wierzytelności jest formą jej uregulowania. Podatnik, który skorzystał z ulgi na złe długi, ma więc obowiązek zwiększyć VAT należny w rozliczeniu za okres, w którym dostał zapłatę. Tak wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 27 października 2011 (I SA/Rz 563/11).

Wróć do listy