Rozszerzono katalog deklaracji przesyłanych bez e-podpisu.

Źródło: biuro księgowe AMS Zarządzanie Rachunkowością Sp. z o.o. sp.k., 15-12-2015 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, rozszerza katalog deklaracji, które mogą być przesyłane do urzędu skarbowego bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Zmiana dotyczy wyłącznie podatników będących osobami fizycznymi. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 7 października 2015 r. Zmiana dotyczy:

  • informacji VAT-27
  • informacji VAT-UE i jej korekty VAT-UEK
  • informacji PIT-16Z
  • zeznania PIT-CFC
Wróć do listy