Kiedy trzeba zapłacić podatek od zatrzymanego zysku.

Źródło: Rzeczpospolita, 12-08-2010 r.

Niepodzielone zyski spółki kapitałowej po jej przekształceniu w spółkę osobową są od 1 stycznia 2009 r. objęte podatkiem dochodowym. Przepisy, które to regulują, naruszają jednak zasady przyzwoitej legislacji. Są to art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), dodane przez ustawę nowelizującą z 6 listopada 2008 r.

Wróć do listy