Odliczenie podatku przysługuje za miesiąc zapłaty.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 25-06-2010 r.

Podatnik, który nie zapłacił zaliczki w miesiącu wystawienia faktury zaliczkowej, nie traci prawa do odliczenia VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 1079/09) .

Wróć do listy