Premie pieniężne nie są wynagrodzeniem za usługę.

Źródło: Rzeczpospolita, 19-07-2010 r.

Wypłata premii za osiągnięcie określonego pułapu zakupów nie może być uznana za wynagrodzenie za świadczenie usług. Wiąże się bowiem z wykonaniem czynności będących elementem dostawy towarów. Nie można opodatkować dwa razy tej samej czynności, jako dostawy towaru i jako świadczenia usług.

Wróć do listy