Sklepy internetowe zwracają cło i VAT.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 06-08-2010 r.

Zwrot należności celno-przywozowych za towary sprowadzane spoza Unii podlega opodatkowaniu PIT. Produkty kupowane w internecie pochodzące spoza Unii są dużo tańsze, ponieważ do ich ceny nie zostały doliczone cło i VAT. Inaczej jest przy odbiorze paczki. Wtedy bowiem okazuje się, że aby przesyłkę odebrać, podatki zapłacić trzeba.

Niektórzy sprzedający obiecują zwrot zapłaconego podatku. Zdaniem ekspertów praktyka ta nie jest sprzeczna z przepisami prawa celnego, ale kupujący zwrócone cło i VAT będzie musiał wykazać w PIT. Warto mieć przy tym na uwadze, że deklaracja co do ewentualnego pokrycia kosztów poniesionych przez kupującego na zasadzie dobrej woli nie powoduje w świetle prawa takiego formalnego obowiązku po stronie sprzedającego. W związku z tym dochodzenie należności na drodze prawnej może okazać się utrudnione.

W dodatku w związku z tym, że obowiązek zapłaty cła i VAT jest po stronie kupującego, zwrot należności celno-przywozowych w świetle prawa podatkowego jest świadczeniem i należy je wykazać w deklaracji PIT jako dochód z innych źródłem. Dochód ten z kolei podlega opodatkowaniu – łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi przez podatnika według skali PIT.

Wróć do listy