Zapłacony VAT się przedawnia.

Źródło: Rzeczpospolita, 29-06-2010 r.

Po pięciu latach nie można wydać decyzji o wysokości podatku, nawet gdyby miała go obniżyć. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanego 28 czerwca w składzie siedmiu sędziów (sygn. I FPS 5/09).

Wróć do listy