Spór w sprawie sankcji za kradzież prądu.

Źródło: Rzeczpospolita, 25-06-2010 r.

Kary pieniężne za nielegalny pobór energii nie powinny być opodatkowane VAT. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 763/09).

Wróć do listy