Wypłata odszkodowania dla zwalnianego pracownika po rozwiązaniu umowy.

Źródło: Rzeczpospolita, 02-08-2010 r.

Opłacanie kosztów poszukiwana pracy dla zwolnionego dyrektora przez firmę doradztwa personalnego i wypłacanie mu comiesięcznego odszkodowania w sytuacji gdy umowa o zakazie konkurencji została rozwiązana, nie ma związku z uzyskaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Tak orzekł WSA w Łodzi w wyroku z 9 lipca 2010 r. (I SA/ Łd 438/10).

Wróć do listy