Aby odliczyć wydatki na dojazd, trzeba mieć bilet imienny.

Źródło: Rzeczpospolita, 17-08-2010 r.

Warunkiem koniecznym udokumentowania dojazdów do pracy i zastosowania podwyższonych kosztów podatkowych jest bilet imienny. Nie może on być zastąpiony jakimkolwiek innym dokumentem. Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w wyroku z 21 lipca 2010 r., I SA/Go 494/10.

Wróć do listy