Auto w częściach to też wyrób.

Źródło: Rzeczpospolita, 06-08-2010 r.

Do skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego wystarczy, by przedsiębiorca był w stanie udowodnić tożsamość wwożonych i wywożonych z kraju towarów.Tak orzekł w środę 4 sierpnia 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. I GSK 1013/09). To bardzo istotny wyrok nie tylko dla branży motoryzacyjnej.

Wróć do listy