Pracownik ma prawo do odpoczynku po podróży służbowej.

Źródło: Rzeczpospolita, 08-09-2010 r.

Zdaniem Sądu Najwyższego za nadgodziny spędzone w drodze z delegacji podwładny powinien otrzymać wolne albo dodatkowe wynagrodzenie. Inne zdanie w tej sprawie mają urzędnicy. Po powrocie z delegacji pracownikowi przysługuje co najmniej osiem godzin tzw. odpoczynku nocnego.

Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (DzU nr 60, poz. 281 ze zm.) pracodawca ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność pracownika w pracy z tego powodu, że odbywał podróż służbową w godzinach nocnych, która zakończyła się w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło osiem godzin w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny – na podstawie jego oświadczenia potwierdzającego tę okoliczność.

Wróć do listy