Brak wymaganych dokumentów nie wyklucza zerowej stawki.

Źródło: Rzeczpospolita, 09-08-2010 r.

Jeśli spełniony jest wymóg dostarczenia towaru z terytorium jednego na terytorium innego państwa członkowskiego, mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towaru. Gdy fakt ten jest bezsporny, a nie zostaną spełnione warunki formalne, nie można odmówić podatnikowi prawa do zerowej stawki, bo byłoby to sprzeczne z zasadą neutralności VAT.

Tak orzekł WSA w Łodzi w wyroku z 15 lipca 2010 r. (I SA/ Łd 531/10).

Wróć do listy