Opiekun bez ulgi podatkowej na pełnoletnie dziecko.

Źródło: Gazeta Prawna, 20-07-2010 r.

Izba Skarbowa w Bydgoszczy wyjaśniła, kto i jak może skorzystać z ulgi prorodzinnej. W analizowanym przypadku w 1976 roku podatniczka została ustanowiona przez sąd opiekunem prawnym ubezwłasnowolnionej, pełnoletniej siostry. Podatniczka otrzymuje rentę rodzinną na siostrę po zmarłym ojcu oraz dodatek pielęgnacyjny i rentę socjalną.

Według bydgoskiej izby, niezależnie od poziomu rozwoju osoby ubezwłasnowolnionej, która jest pełnoletnia, podstawy do skorzystania z ulgi prorodzinnej nie może stanowić dla podatnika art. 27f ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), a to z tego względu, że przyznaje on prawo odliczenia określonej kwoty jedynie opiekunom prawnym małoletnich. W przypadku zaś osób pełnoletnich koniecznym jest utrzymywanie dziecka, m.in. otrzymującego zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Zatem bycie opiekunem prawnym niepełnosprawnej siostry i wspólne z nią zamieszkiwanie nie stanowi, nawet dla osoby mającej obowiązek alimentacyjny, samoistnej przesłanki do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 czerwca 2010 r. (nr ITPB2/415-272/10/BK).

Wróć do listy