Wspólnik odpowie tylko za zaległości z okresu, gdy był w spółce

Źródło: Rzeczpospolita, 31-08-2010 r.

Jeśli w dacie wydania decyzji wspólnik spółki jawnej już nim nie jest, nie zawsze można wydać decyzję o jego odpowiedzialności jako osoby trzeciej. Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 11 sierpnia 2010 r., I SA/Bk 132/10

Wróć do listy