Odsetki są opodatkowane w jednym kraju.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 24-08-2010 r.

Odsetki od obligacji wypłacane na rzecz niemieckiej instytucji kredytowej należy opodatkować w państwie, w którym odbiorca odsetek ma siedzibę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł wczoraj, że do odsetek od obligacji wypłacanych podmiotowi niemieckiemu należy stosować przepisy polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (Dz.U. z 2005 r. nr 12, poz. 90). Zgodnie z art. 11 pkt 3 lit. e) umowy odsetki wypłacane w związku z jakąkolwiek pożyczką udzieloną przez bank podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym odbiorca odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Sąd orzekł, że w przypadku wypłaty na rzecz niemieckiej instytucji kredytowej odsetek od obligacji należy stosować wskazany przepis. Zdaniem WSA odsetki od obligacji Skarbu Państwa, które otrzymuje niemiecka instytucja, należy traktować jako powstające w związku z jakąkolwiek pożyczką udzieloną przez bank. Sąd dokonał więc szerokiej wykładni przepisu.

Nie zgodził się bowiem z interpretacją ministra finansów, zgodnie z którą ten przepis, nakazujący opodatkowanie odsetek tylko w państwie, w którym podatnik ma siedzibę, należy stosować wyłącznie w przypadku pożyczek, o których mowa w art. 720 kodeksu cywilnego. Wyrok jest nieprawomocny. Sygn.akt III SA/Wa 271/10.

Wróć do listy