Do trzymiesięcznego terminu nie wlicza się czasu na doręczenie.

Źródło: Rzeczpospolita, 31-08-2010 r.

Organ podatkowy ma nie więcej niż trzy miesiące na wydanie indywidualnej interpretacji. Termin ten nie obejmuje jednak doręczenia interpretacji. Tak postanowił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11 sierpnia 2010 r., II FSK 677/0.

Wróć do listy