Zakupiona baza danych powinna być amortyzowana

Źródło: Rzeczpospolita, 07-10-2011 r.

Koszty nabycia tzw. relacji z klientami (w tym bazy danych klientów) wchodzą w skład wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej w postaci know-how. Tak uznała Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 2 września 2011 (IPPB5/423-611/11-2/RS). Spółka nabyła tzw. relacje z klientami, które – zgodnie z treścią zawartej umowy – dotyczyły sprzedaży i zakupu produktów oraz wszystkich korzyści wynikających z relacji z klientami, obejmujących m.in. informacje i bazy danych o klientach, a także prawo do kontynuowania i rozwijania działalności.

Zdaniem spółki ten wydatek jest pośrednio związany z osiąganymi przychodami podatkowymi i tym samym powinien być kosztem uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia. W ocenie spółki baza danych nie jest na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wartością niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji. Organ podatkowy uznał to stanowisko za nieprawidłowe.

Wróć do listy