Zmiany w płatnościach od 1 stycznia 2017 r.

Źródło: biuro rachunkowe Poznań AMS Zarządzanie Rachunkowością sp. z o.o. sp.k., 20-06-2016 r.

Ustawa z dnia 13.04.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej opublikowana 4 czerwca 2016 r., zmienia limity płatności gotówkowych dla transakcji realizowanych w ramach działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy, jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000,00 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

bank biuro rachunkowe Poznaniu
Ponadto, zgodnie z nowym art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w ww. art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Tak więc, dokonanie płatności gotówkowej za nabycie towarów lub usług, dla których jednorazowa wartość transakcji przekroczyła równowartość 15 000,00 zł, uniemożliw zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Powyższe przepisy mają zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Reguły tej nie stosuje się jednak:

  • do płatności dotyczących transakcji zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli wartość transakcji nie przekraczała obecnego limitu 15.000 euro,
  • do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Wróć do listy