Można jednorazowo amortyzować motocykl.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 03-01-2011 r.

Przedsiębiorca jako mały podatnik może jednorazowo amortyzować zakup motocykla zaliczonego do środków trwałych. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, czy przedsiębiorca jako mały podatnik może jednorazowo zamortyzować motocykl. Wartość motocykla to ok. 20 tys. zł. Podatnik chce dojeżdżać nim do klientów.

Według stołecznej izby kosztem uzyskania przychodów są wszystkie wydatki, których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów i nie są wymienione w art. 23 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3 – 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

W 2010 roku limit jednorazowej amortyzacji wynosił 100 tys. euro. W 2010 roku za małego podatnika można było uznać osobę, której przychód ze sprzedaży wraz z podatkiem od towarów i usług za 2009 rok nie przekroczył 4 053 000 zł. W konsekwencji przedsiębiorca jako mały podatnik ma prawo dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego motocykla, zaliczonego do środków trwałych na zasadach określonych w art. 22k ust. 7 – 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 50 tys. euro wynosi limit jednorazowej amortyzacji od 1 stycznia 2011 r. 100 tys. euro wynosił limit jednorazowej amortyzacji w 2009 i 2010 roku. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 grudnia 2010 r. (nr IPPB1/415-923/10-2/EC).

Wróć do listy