Dobrowolne alimenty bez podatku.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 03-11-2010 r.

Alimenty na dzieci do 25. roku życia są zwolnione z podatku. Zwolnienie – ale już bez limitu wieku – dotyczy także świadczeń na rzecz dzieci, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Z przepisu tego nie wynika, aby zwolnienie świadczenia alimentacyjnego dotyczyło dzieci, których rodzice pozostają w związku małżeńskim lub są rozwiedzeni – zauważa Mirosława Kaczorowska, ekspert w Firmie Doradczej KPMG.

Nie jest również konieczne, aby alimenty dla dzieci przyznane były na podstawie wyroku sądu. Jak podkreśla ekspert, brak orzeczenia o rozwodzie rodziców nie ma znaczenia w kwestii zwolnienia z opodatkowania świadczenia alimentacyjnego. Z przepisów wynika, że ustawodawca nie ustanowił dodatkowych warunków – poza ograniczeniem wiekowym oraz szczególnym uregulowaniem dotyczącym dzieci otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, które muszą być spełnione, aby otrzymana kwota alimentów była wolna od podatku.

Nie został również określony limit kwoty alimentów na rzecz dzieci zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym – tłumaczy Mirosława Kaczorowska. Ustawodawca nie zaznaczył także, że nie mogą one zostać wypłacone jednorazowo za okres, np. kilku miesięcy. W ocenie naszej rozmówczyni, jeżeli kwota wpłacona, np. na rachunek bankowy matki dziecka przez jego ojca, jest świadczeniem alimentacyjnym na rzecz dziecka, to świadczenie to jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Takie stanowisko potwierdzają także organy podatkowe w interpretacjach (np. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 kwietnia 2009 r., nr IBPBII/1/415-60/09/MCZ).

Fiskus potwierdza, że świadczenia alimentacyjne mogą być spełniane przez zobowiązanego dobrowolnie i nie jest w tej mierze konieczne orzeczenie sądowe. W praktyce takie stanowisko oznacza, że rodzic pobierający alimenty zasądzone lub dobrowolnie wypłacane na rzecz dzieci korzysta ze zwolnienia.

Wróć do listy