O nas

Polityka jakości

Priorytetowym celem działalności naszego biura jest dostarczanie profesjonalnych usług księgowych, kadrowych i doradczych. Żeby jak najlepiej wywiązywać się z powierzonych nam zadań, przyjęliśmy do realizacji następujące cele jakościowe:

  • ciągłe rozwijanie wiedzy i kompetencji
  • stabilny rozwój i doskonalenie oferty usług
  • stworzenie klimatu zespołowej współpracy z poszanowaniem indywidualności oraz suwerennego punktu widzenia
  • kształtowanie świadomości pracowników pod kątem odpowiedzialności za wykonaną  pracę
  • partnerskie, długotrwałe relacje z Klientami oparte na rzetelności i wzajemnym zaufaniu
  • dbałość o przejrzystą i wiarygodną komunikację zewnętrzną i wewnętrzną
  • analiza poziomu satysfakcji Klientów oraz przewidywanie i wyprzedzanie ich oczekiwań
  • rozbudowa nowoczesnego zaplecza technicznego, pozwalającego stosować najnowsze technologie
  • wdrożenie systemu jakości zgodnego z wymogami normy ISO 9001:2008 (międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji), a także systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001 (międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji)