Nowy plik JPK-VAT z deklaracją.

Od dnia 1 października 2020 r. obowiązuje nowy wzór Jednolitego Pliku Kontrolnego. Od tego dnia przedsiębiorcy będą zobowiązani oznaczać w nim specjalnymi kodami niektóre towary i usługi, transakcje oraz dowody sprzedaży i nabycia. Dla dostawy towarów: napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym – oznaczenie „01”, towarów, o których mowa ...

Więcej