Zarobek dziecka wpływa na zeznanie rodzica.

Dziennik Gazeta Prawna, 03-03-2011 r.

Jeśli zarobki dziecka w 2010 roku przekroczyły 3089 zł, rodzic samotnie je wychowujący nie będzie mógł skorzystać z preferencji w PIT. Preferencyjne warunki rozliczenia osoby samotnie wychowującej dziecko polegają na wykazaniu w rocznym zeznaniu podatku w podwójnej wysokości, obliczonego od połowy dochodów.

Jak przypomina Anna Trembasiewicz, dyrektor zarządzający w Auxilium, oddział w Łodzi, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) prawo do rozliczania swoich dochodów w rocznym zeznaniu podatkowym wraz z dzieckiem jako osoba samotnie wychowująca dziecko przysługuje jednemu z rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwodnikiem albo w stosunku do której orzeczono separację, pozostających w związku małżeńskim jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Nasza rozmówczyni dodaje, że możliwości rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym wychowywał dziecko: małoletnie (do 18. roku życia); bez względu na wiek, jeżeli otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną; do ukończenia 25. roku życia uczących się, o których mowa w odrębnych przepisach, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z kapitałów pieniężnych w wysokości nie- przekraczającej w roku 2010 kwoty 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Jeżeli dziecko, rodzic lub opiekun prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym 19-proc., kartą podatkową lub ryczałtem od przychodów, nie jest możliwe zastosowanie preferencyjnych warunków w rozliczeniu rocznym osoby samotnie wychowującej dziecko – ostrzega Anna Trembasiewicz. Dodaje, że ważne jest także, aby deklaracja roczna została złożona do 30 kwietnia, bowiem spóźnienie również spowoduje wykluczenie możliwości wspólnego opodatkowania.

Wróć do listy