Kiedy lepiej działalność zlikwidować, niż zawiesić.

Źródło: Rzeczpospolita, 26-09-2011 r.

Przedsiębiorca, który wybrał stawkę liniową, traci prawo do wspólnego rozliczenia z żoną również w okresie przerwania działalności. Potwierdza to interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dotycząca podatnika, który w grudniu 2009 r. zawiesił jednoosobową działalność gospodarczą (numer interpretacji: IPPB4/415- -534/11-5/JK2).

Zgodnie ze złożonym wcześniej oświadczeniem rozliczał swoją firmę według stawki liniowej na druku PIT-36L. Od grudnia 2009 r. nie osiągał żadnych dochodów z tego tytułu ani nie ponosił kosztów.

Zapytał, czy za lata 2010 i 2011, czyli okres zawieszenia, może rozliczyć wspólnie z żoną pozostałe dochody opodatkowane na zasadach ogólnych. Dyrektor izby skarbowej przypomniał, że zgodnie z art. 6 ust. 8 ustawy o PIT wspólne opodatkowanie nie ma zastosowania, gdy chociażby do jednego z małżonków ma zastosowanie art. 30c, czyli opodatkowanie stawką liniową.

Z tego wynika, że sam wybór stawki liniowej i jednoczesny brak innych oświadczeń, tj. dotyczących likwidacji działalności gospodarczej lub zmiany formy opodatkowania, wyklucza możliwość rozliczenia z żoną.

Nie ma znaczenia, że wnioskodawca nie uzyskiwał w tym okresie żadnych dochodów z firmy. Nie jest też istotne, że w zeznaniu składanym wspólnie z żoną chciał rozliczyć dochód z innych źródeł niż działalność gospodarcza.

Oznacza to, że nie może skorzystać ze wspólnego opodatkowania małżonków za lata, w których ma zawieszoną działalność gospodarczą, gdyż jest osobą, do której ma zastosowanie art. 30c ustawy o PIT.

Wróć do listy